Kiilaaminen

Kiilaaminen

Mikäli kohde sijaitsee kiinteistön lähellä, ahtaassa asutuskeskuksessa tai alueella on tärinäherkkää laitteistoa, kiilaaminen on suositeltavaa räjäytystöiden sijasta.

Kiilalaitteen kiilaussyvyys on 300-400mm. Jos louhittavassa kohteessa louhinnan syvyys on esimerkiksi 1m, pitää kallio kiilata 3-4 eri kerroksessa, jotta saavutetaan haluttu louhintasyvyys. Siksi laajat, alle 0,5m syvyiset louhinnat ovat nopeammat ja edullisemmat kuin ”kaivomaiset” pienet ja syvät louhinnat. Myös kallion laatu vaikuttaa huomattavasti louhinnan nopeuteen ja näin ollen hintaan. Kiilauksen hinta määräytyy käytetystä ajasta, ja on pääosin tuntivelotteinen. Kiilauksessa käytettävä porareiän halkaisija on 45 mm.  Kallion laatu vaikuttaa myös suoraan porauksen määrään. Pehmeä ja rikkonainen kivilaatu vaatii paljon suuremman porausmäärän kuin ehjä ja kova. Poraus suoritetaan tyypillisesti 200 mm-500 mm ruutuun.

Kiilaaminen ei edellytä erillisiä katselmuksia, räjäytysmattoja tai viranomaisilmoitusmenettelyä, joten kiilaaminen on myös erittäin kustannustehokas ja turvallinen louhintaratkaisu pieniin ja erityistä tarkkuutta vaativiin kohteisiin. Yksittäisten kivien, pienten kallioalueiden sekä rakennusten lähellä suoritettavassa louhinnassa kiilaus on erittäin suosittu louhintatapa. Kiilaamisesta ei aiheudu minkäänlaista tärinää ympäristöön.

Laitteistona käytämme Darda C12 -hydraulikiilaa. Kiilalaitteen käyttövoima on 16A kolmivaihevirta. Jos kohteessa ei ole saatavilla sähköä, on kauttamme helppoa ja edullista vuokrata aggregaatti kiilauksen ajaksi.

Projektin vaiheet

1. Yhteydenotto

Projekti alkaa kun otatte yhteyttä meihin. Useimmiten yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, soittamalla, tai viestillä. Voit aluksi kertoa vapaamuotoisesti millaista työtä tarvitset. Kuvaile louhittavaa kohdetta, ympäristöä, miksi kiilaustyötä pitää suorittaa, sekä missä työmaa sijaitsee. Tämän tiedon avulla saamme työmaasta yleisluontoisen kuvan ja pystymme jo tässä kohtaa opastamaan asiakasta oikeiden työmenetelmien ja työaikataulujen suunnittelussa.

Yleensä tässä vaiheessa sovitaan yhteinen tapaaminen työkohteeseen. Tapaamiseen voi liittyä mukaan myös työmaan vastaava mestari tai maanrakennusurakoitsija.

2. Tapaaminen

Tapaamisen tarkoituksena on sopia työmaan aloituksesta, työaikatauluista sekä kustannuksista. Tapaamisessa tarkastellaan lähemmin kohdetta. Usein asiakkaalla on jo jotain suunnitelmia, joita käytetään tukena, kun suunnitellaan louhintatyötä. On kyse sitten yksittäisestä kivestä, salaojaputkien asentamisesta, rakennuksen lähellä suoritettavasta louhinnasta tai muuten haasteellisesta louhinnasta, opastamme asiakasta löytämään oikean ja kustannustehokkaan ratkaisun. Louhintaurakoitsija voi antaa jo tässä kohtaa arvion työn kustannuksista. Myös aloitusajankohta ja arvio työmaan kestosta voidaan sopia tässä vaiheessa.

3. Suunnittelu

Kiilaustyö vaatii suunnittelua ennen työn aloitusta. Suunnitelmissa arvioidaan kiilalaitteen käyttyvoiman(sähkö 16A kolmivaihevirta) saatavuus, kiilaussyvyydet, oikean työkoneen valinta, maaperän koostumus, työajat sekä työjärjestys. Kokemuksesta on paljon etua, kun arvioidaan esimerkiksi kallion laatua, jolla on suuri vaikutus kiilaukseen ja näin ollen käytettyyn aikaan/kustannuksiin. Kiilauksessa merkittävä osa työstä on poraustyötä. Kiilauksessa poraustyön aikana on hyvä myös huomioida pölyämisen mahdollisuus ja poran kova ääni. Tämä on syytä ottaa huomioon erityisesti työskennellessä asutulla alueella. Käytämme kaikissa poravaunuissamme tehokkaita imureita pölynsidontaan. Myös ympäristöä kannattaa informoida, kun suunnitellaan kiilaustyön aloittamista. Suunnitelmien laatiminen ja ilmoitukset kuuluvat aina palveluumme.

4. Toteutus

Ennen varsinaista työn aloitusta poraravaunun kuljettaja pitää suunnittelupalaverin muiden työntekijöiden kanssa. Palaverissa käydään läpi kiilausjärjestys, kiilaus suunta, tarkistetaan kiilauksen syvyydet, sekä liikkuminen/toiminta kiilauksen aikana. Porari myös tarkistaa työkoneen silmämääräisesti läpi ennen työn aloitusta. Tarkistuksessa käydään läpi turvalaitteet, mahdolliset vuodot, työkoneen soveltuminen työhön ja että työ voidaan suorittaa koneella turvallisesti. Myös ympäristöä informoidaan yleensä tässä vaiheessa. Porari suunnittelee porauskaavion ja sen jälkeen itse työ päästään aloittamaan. Poraustyö suoritetaan kiilaustyössä yleensä vaiheissa. Kiilaryhmän koko on tavallisesti 1-3 henkilöä. Kiilalaitteena käytämme Darda C12 hydraulista kiilalaitetta.

5. Työmaan päättäminen

Kun kiilaustyö päättyy, louhintaurakoitsija/työryhmä varmistaa, että kiilauksen laatu on ollut sovitun mukainen ja kiilaus on suoritettu riittävälta laajudelta sekä syvyydeltä. Porari on merkinnyt kiilausmäärät suunnitelmiinsa ja laskee tässä kohtaa kiilatut määrät/tunnit yhteen. Määrät ilmoitetaan tilaajalle, joka vahvistaa että määrät ovat sovitun mukaiset. Louhintaurakoitsija kuljettaa poravaunun ja tarvikkeet pois työmaalta. Yrityksemme pitää huolta asiakkaasta myös työmaan päättymisen jälkeen, jos asiakkaalla nousee kysymyksiä kiilaustyöhön liittyen. Kiilaustyö on lähes aina tuntivelotteinen.

Ota yhteyttä!

Toimitusjohtaja, ylipanostaja:
Marko Pitkänen
pitkanen@rajaytystyo.fi
040 702 9013

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.