Paalutus

Paalutus

Paalutus tarkoittaa metallisten putkien poraamista maaperään rakennusten tai rakenteiden perustuksiksi tai osaksi perustuksia. Porapaalu (tai poraputki) pyritään poraamaan aina kallioon saakka, jolloin varmistetaan ettei rakennus pääse vajoamaan, jos perusmaan kantavuus ei ole riittävä rakennuksen alla. Porapaalujen halkaisija on 90 mm, suurin syvyys 3000 mm. Paalun jäykkyyttä voidaan vielä parantaa asentamalla putken sisälle harjateräksiä ja valamalla putki täyteen betonia.

Kattava ja laadukas porauskalustomme mahdollistaa erilaiset paalutustyöt esimerkiksi aitatolppien, erilaisten rakennusten tai laiturin perustukseksi. Myös terassin pohjat, sulkupuomien perustukset ja rantojen maa-aineksen sitominen paaluilla on tyypillisiä kohteitamme. Kun piharakennuksen perustamistapana käytetään routarajan alapuolelle porattuja paaluja, ei tarvita maansiirtotöitä, massanvaihtoja tai erillisiä routaeristeitä.

Kevyt porauskalusto on helppo siirtää kohteeseen ja pitkän puomin ansiosta esimerkiksi laituritolppien poraaminen käy kätevästi rannalta käsin tai terassin perustukset aidan takaa rivitalokohteissa.

Paalutuksen hinta määräytyy porattavien paalujen määrästä ja käytetystä ajasta. 

Voit pyytää maksuttoman arviokäynnin kohteeseen, niin suunnitellaan yhdessä paalutuksen soveltuvuus ja mahdollisuudet paikan päällä.

Projektin vaiheet

1. Yhteydenotto

Projekti alkaa kun otatte yhteyttä meihin. Useimmiten yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, soittamalla, tai viestillä. Voit aluksi kertoa vapaamuotoisesti millaista työtä tarvitset. Kuvaile paalutettavaa kohdetta, ympäristöä, miksi paalutustyötä pitää suorittaa, sekä missä työmaa sijaitsee. Tämän tiedon avulla saamme työmaasta yleisluontoisen kuvan ja pystymme jo tässä kohtaa opastamaan asiakasta oikeiden työmenetelmien ja työaikataulujen suunnittelussa.

Yleensä tässä vaiheessa sovitaan yhteinen tapaaminen työkohteeseen. Tapaamiseen voi liittyä mukaan myös työmaan vastaava mestari, rakennesuunnittelija tai maanrakennusurakoitsija.

2. Tapaaminen

Tapaamisen tarkoituksena on sopia asiakkaan kanssa työmaan aloituksesta, työaikatauluista sekä kustannuksista. Tapaamisessa tarkastellaan lähemmin kohdetta. Usein asiakkaalla on jo jotain suunnitelmia, joita käytetään tukena, kun suunnitellaan paalutusta. Opastamme asiakasta löytämään oikean ja kustannustehokkaan ratkaisun. Louhintaurakoitsija voi antaa jo tässä kohtaa arvion paalutuksen kustannuksista. Myös aloitusajankohta ja arvio työmaan kestosta voidaan sopia tässä vaiheessa.

3. Suunnittelu

Paalutustyö vaatii suunnittelua ja esivalmisteluja ennen työn aloitusta. Suunnitelmissa arvioidaan poraussyvyydet, porattavien paalujen määrä ja paikat, käytettävien putkien pituudet/seinämän vahvuudet, paalujen jäykistäminen( betonointi/raudoitus), maaperän koostumus, työajat, sekä liikkuminen työmaalla. Kokemuksesta on paljon etua, kun arvioidaan kallion laatuja ja erilaisia maakerroksia. Paalutusta suunnitellessa pitää huomioida myös tarvikkeiden saatavuus ja toimitusaikataulut. Kaikkia tavaroita ei aina saa ”hyllytavarana”, vaan toimitukseen on hyvä varata muutamia viikkoja/päiviä. Paalutus on poraustyötä, jossa on hyvä huomioidä pölyämisen mahdollisuus ja kova ääni porattaessa. Tämä on syytä ottaa huomioon erityisesti työskennellessä asutulla alueella. Käytämme kaikissa poravaunuissamme tehokkaita imureita pölynsidontaan. Myös ympäristöä kannattaa informoida, kun suunnitellaan paalutustyön aloittamista. Suunnitelmien laatiminen ja ilmoitukset kuuluvat aina palveluumme.

4. Toteutus

Ennen varsinaista työn aloitusta poraravaunun kuljettaja pitää suunnittelupalaverin, jossa käydään läpi porausjärjestys, paalujen paikat, tarkistetaan porapaalujen syvyydet sekä liikkuminen/toiminta paalutuksen aikana. Kuljettaja tarkistaa myös työkoneen silmämääräisesti läpi ennen työn aloitusta. Tarkistuksessa käydään läpi turvalaitteet, mahdolliset vuodot ja että työkone soveltuu työhön ja työ voidaan suorittaa koneella turvallisesti. Myös ympäristöä informoidaan yleensä tässä vaiheessa. Tarkastuksen jälkeen itse työ päästään aloittamaan. Poraustyö voidaan suorittaa etukäteen, tai vaiheissa, jos kallion muoto ja työmaan järjestys sitä vaatii. Porapaalut peitetään tavallisesti kansilla, ettei porareikiin pääse ylimääräistä maata/kiviä. Porapaalut pitää myös valmistella ennen poraamista. Paaluhin pitää hitsata kiinni maakenkä(avarrin) ennen poraamista. Maakenkä jää putkeen kiinni ja on kertakäyttöinen. Hitsaaminen voidaan tehdä työmaalla tai etukäteen siihen soveltuvassa paikassa. Myös porapaalujen kannet pitää tilata erikseen. Kannet helpottavat rakennusten/rakenteiden kiinnitystä porapaaluihin.

5. Työmaan päättäminen

Kun paalutustyö päättyy, louhintaurakoitsija/porari varmistaa, että työn laatu on ollut sovitun mukainen. Porari on merkinnyt porausmäärät suunnitelmiinsa ja laskee tässä kohtaa poratut paalut/tunnit yhteen. Määrät ilmoitetaan tilaajalle, joka vahvistaa että määrät ovat sovitun mukaiset. Louhintaurakoitsija kuljettaa poravaunun ja tarvikkeet pois työmaalta. Yrityksemme pitää huolta asiakkaasta myös työmaan päättymisen jälkeen, jos asiakkaalla nousee kysymyksiä paalutustyöhön liittyen.

Ota yhteyttä!

Toimitusjohtaja, ylipanostaja:
Marko Pitkänen
pitkanen@rajaytystyo.fi
040 702 9013

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.