Poraustyöt

Poraustyöt

Poraustyöt ovat louhintatyötä, jossa esimerkiksi valmistellaan louhittavaa kohdetta poraamalla reikiä räjähdysainetta varten, porataan tartuntareikiä anturaa tai aidan tolppia varten, pultituksia varten tehtäviä reikiä tai porapaalujen poraamista. Käyttämämme reikäkoot ovat 34mm-70mm, suurin reiän syvyys kalustollamme on noin 20 m. Porapaalujen halkaisija on 90 mm ja pituus 3000 mm. Porankärkeä kutsutaan porakruunuksi(kruunu), ja kruunun valinnalla määritellään reiän halkaisija. Porapaaluissa käytettävä kruunu on pilottikruunu(pilotti) ja paalussa itsessään käytettävää kruunua termeillä maakenkä tai avarrin.

Monipuolinen porauskalustomme on käytettävissä myös monenlaisiin poraustöihin. Tyypillisimpiä kohteitamme poraustöissä on räjäytysreiät, aitatolpat, koeporaukset, pultitukset, kiilausreiät, porapaalut ja tartunnat. Yrityksemme suorittaa myös poraustöitä yritykselle nimeltä Geobear Oy. Geobear on erikoistunut rakennuksiin ja rakenteisiin, jotka ovat alkaneet vajota alaspäin. Geobear oy pumppaa maaperään ainetta, joka reagoidessaan turpoaa ja kovettuu. Näin vajoaminen saadaan pysäytettyä ja aineella saadaan jopa nostettua rakenteet takaisin paikoilleen. Tyypillisiä käyttökohteita menetelmälle ovat tuotantolaitokset, historiallisesti arvokkaat rakennukset sekä asuinrakennukset.

Poravaunuissa on imuri pölynsidontaan. Vaikka poraustöissä käytetään imuria pölynsidontaan, kannattaa pölyämisen mahdollisuus huomioida poraustöitä suoritettaessa asutulla-alueella.

Porauksen hinta määräytyy pääosin porattujen metrien perusteella sekä käytetyn reiän halkaisijasta. Jos poraustyön luonne on poikkeuksellisen haasteellinen tai työ on erikseen sovittu tehtäväksi tuntihinnalla, voidaan poraustyön hinta määritellä käytetystä ajasta. Silloin laskutus on tuntivelotteinen. Porauksen tuntihinta sisältää poravaunun ja kuljettajan.

Käytössämme on neljä poravaunua, Stone Power Scorpion 7t, 8t ja 9t sekä Tamrock Commando 121 (3,5t). Porauskaluston siirroissa käytämme omaa kuorma-autoa.

Projektin vaiheet

1. Yhteydenotto

Projekti alkaa kun otatte yhteyttä meihin. Useimmiten yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, soittamalla, tai viestillä. Voit aluksi kertoa vapaamuotoisesti millaista poraustyötä tarvitset. Kuvaile louhittavaa kohdetta, ympäristöä, miksi poraustyötä pitää suorittaa sekä missä työmaa sijaitsee. Tämän tiedon avulla saamme työmaasta yleisluontoisen kuvan ja pystymme jo tässä kohtaa opastamaan asiakasta oikeiden työmenetelmien ja työaikataulujen suunnittelussa.

Yleensä tässä vaiheessa sovitaan yhteinen tapaaminen työkohteeseen. Tapaamiseen voi liittyä mukaan myös työmaan vastaava mestari, rakennussuunnittelija, tai maanrakennusurakoitsija.

2. Tapaaminen

Tapaamisen tarkoituksena on sopia työmaan aloituksesta, työaikatauluista sekä kustannuksista. Tapaamisessa tutkitaan kohdetta tarkemmin. Usein asiakkaalla on jo jotain suunnitelmia, joita käytetään tukena, kun suunnitellaan poraustyötä. On kyse sitten porapaalujen poraamisesta, tartuntojen poraamisesta tai muista poraustöistä, opastamme asiakasta löytämään oikean ja kustannustehokkaan ratkaisun. Louhintaurakoitsija voi antaa jo tässä kohtaa arvion poraustyön kustannuksista. Myös aloitusajankohta ja arvio työmaan kestosta voidaan sopia tässä vaiheessa.

3. Suunnittelu

Poraustyöt vaativat hieman suunnittelua ennen työn aloitusta. Suunnitelmissa arvioidaan poraussyvyydet, käytettävät kruunut, maaperän koostumus, työajat sekä liikkuminen työmaalla. Kokemuksesta on paljon etua, kun arvioidaan esimerkiksi kallion laatuja. Porauksessa on hyvä myös huomioidä pölyämisen mahdollisuus ja kova ääni porattaessa. Tämä on syytä ottaa huomioon erityisesti työskennellessä asutulla alueella. Käytämme kaikissa poravaunuissamme tehokkaita imureita pölynsidontaan. Myös ympäristöä kannattaa informoida, kun suunnitellaan poraustyön aloittamista. Suunnitelmien laatiminen ja ilmoitukset kuuluvat aina palveluumme. 

4. Toteutus

Ennen varsinaista työn aloitusta poraravaunun kuljettaja pitää suunnittelupalaverin, jossa käydään läpi porausjärjestys, porauksen suunta, tarkistetaan porauksen syvyydet, sekä liikkuminen/toiminta porauksen aikana. Hän myös tarkistaa työkoneen silmämääräisesti läpi ennen työn aloitusta. Tarkistuksessa käydään läpi turvalaitteet, mahdolliset vuodot, tarkistetaan oikea porakalusto ja että työkone soveltuu työhön ja työ voidaan suorittaa koneella turvallisesti. Myös ympäristöä informoidaan yleensä tässä vaiheessa. Porari suunnittelee porauskaavion, ja sen jälkeen itse työ päästään aloittamaan. Poraustyö voidaan suorittaa etukäteen, tai vaiheissa, jos kallion muoto ja työmaan järjestys sitä vaatii. Porareiät merkitään tavallisesti tuteilla. Tutit laitetaan porareikiin kahdesta syystä. Ne on helpompi löytää myöhemmin kun reikiä aletaan panostamaan, ja porareikiin ei pääse ylimääräistä maata/kiviä.

5. Työmaan päättäminen

Kun poraustyö päättyy, louhintaurakoitsija/porari varmistaa, että poraustyön laatu on ollut sovitun mukainen. Panostaja on merkinnyt porausmäärät suunnitelmiinsa ja laskee tässä kohtaa poratut metrit/tunnit yhteen. Määrät ilmoitetaan tilaajalle, joka vahvistaa että määrät ovat sovitun mukaiset. Louhintaurakoitsija kuljettaa poravaunun ja tarvikkeet pois työmaalta. Yrityksemme pitää huolta asiakkaasta myös työmaan päättymisen jälkeen, jos asiakkaalla nousee kysymyksiä poraustyöhön liittyen.

Ota yhteyttä!

Toimitusjohtaja, ylipanostaja:
Marko Pitkänen
pitkanen@rajaytystyo.fi
040 702 9013

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.