Räjäytystyöt

Räjäytystyöt

Räjäytystyöt sisältävät aina räjähdysaineen käyttöä ja käsittelyä. Räjäytystyö on aina luvanvaraista ja vaatii viranomaisilmoitukset sekä tarvittavat suunnitelmat.

Louhintatyöllä tarkoitetaan työtä, jossa kiviainesta irrotetaan, rikotaan, porataan tai muuten työstetään, esim. räjähdysaineella tai muulla menetelmällä (kiilaamalla).

Koska räjäytystyö on erityistä tarkkuutta ja ankaran vastuunalaista työtä, turvallisuus on työsuoritteen tärkein tekijä. Ennen työn aloittamista käymme tilaajan kanssa kohteen läpi keskustelemalla sekä suunnittelemalla. Ympäristö arvioidaan ja tarvittaessa suoritetaan katselmukset kiinteistöihin ja asennetaan tärinämittarit. Tärinän hallinta on ensiarvoisen tärkeää louhinnassa, kun toimitaan asutulla alueella ja lähellä rakennuksia. 

Pitkä kokemus, jatkuva koulutus, ensiluokkainen laitteisto ja hyvä maaperän tuntemus ovat tehneet meistä erilaisten räjäytystöiden asiantuntijan. Oli kyseessä sitten yksittäinen ongelmakivi, kokonainen kallio, tehtaan piippu tai purettava kiinteistö, keinot eivät lopu kesken.

Palveluvalikoimaamme kuuluu avolouhinta, kanaalilouhinta, tarkkuuslouhinta, purkuräjäytykset ja hydraulinen kiilaus.

Projektin vaiheet

1. Yhteydenotto

Projekti alkaa kun otatte yhteyttä meihin. Useimmiten yhteydenotto tapahtuu sähköpostilla, soittamalla, tai viestillä. Voit aluksi kertoa vapaamuotoisesti louhinnan tarpeesta. Kuvaile louhittavaa kohdetta, ympäristöä, miksi louhintaa tai räjäytystyötä pitää suorittaa sekä missä työmaa sijaitsee. Tämän tiedon avulla saamme työmaasta yleisluontoisen kuvan ja pystymme jo tässä kohtaa opastamaan asiakasta oikeiden työmenetelmien ja työaikataulujen suunnittelussa.

Yleensä tässä vaiheessa sovitaan yhteinen tapaaminen työkohteeseen. Tapaamiseen voi liittyä mukaan myös työmaan vastaava mestari ja maanrakennusurakoitsija.

2. Tapaaminen

Tapaamisen tarkoituksena on sopia työmaan aloituksesta, työaikatauluista sekä kustannuksista. Tapaamisessa tarkastellaan lähemmin louhittavaa kohdetta. Usein asiakkaalla on jo jotain suunnitelmia, joita käytetään tukena, kun suunnitellaan räjäytys- ja louhintatyötä. Ympäristö määrittelee paljon louhintamenetelmiä. Tärinäherkkä ympäristö voi rajoittaa louhintasyvyyttä, nallityyppiä, tai johtaa louhinnan suorittamiseen ilman räjähdysainetta. Louhintaurakoitsija voi antaa jo tässä kohtaa arvion louhinnan kustannuksista, jos työmaan tiedot ja louhintamäärät ovat tiedossa. Myös aloitusajankohta ja arvio työmaan kestosta voidaan sopia tässä vaiheessa.

3. Suunnittelu

Räjäytystyö on aina luvanvaraista työtä. Louhinta- ja räjäytystyö vaatii paljon ennakkosuunnittelua sekä ilmoituksia viranomaisille. Ilmoitus välitetään mm. AVI / Porin hätäkeskus / Sisä-Suomen poliisilaitoksen tilannekeskus / työmaan sijaintikaupunki  tai -kunnalle. Räjäytystyöstä laaditaan aina yleissuunnitelma, turvallisuus- ja pelastautumissuunnitelma sekä louhintailmoitus. Lisäksi jokaisesta räjäytettävästä kentästä laaditaan räjäytyssuunnitelma. Suunnitelmien laatiminen ja ilmoitukset kuuluvat aina palveluumme. Aina ennen räjäytystyötä myös ympäristö arvioidaan ja tarvittaessa suoritetaan katselmukset sekä asennetaan tärinämittarit tarkasteltaviin rakennuksiin/rakenteisiin. Katselmuksen etäisyys louhintakohteesta on tyypillisesti 50-60m. Myös kivien sinkoamisen estämiseksi työmaalle tuodaan tarvittava määrä kumimattoja. Yleensä riittää 10-20kpl mattoja, joka on 1-2 kuormaa mattoja. Tässä vaiheessa on jo tiedossa tarkka aloitusajankohta.

4. Toteutus

Ennen varsinaista työn aloitusta panostaja, porari ja kaivinkoneen kuljettaja pitävät suunnittelupalaverin, jossa suunnitellaan louhintajärjestys, louhintasuunta, peittäminen, sekä toiminta louhinnan aikana. Myös ympäristöä informoidaan tässä vaiheessa. Yleensä räjäytyksistä ilmoitetaan rajanaapureille henkilökohtaisesti räjäytystyön aloittamisesta. Panostaja suunnittelee yhdessä porarin kanssa porauskaavion. Sen jälkeen itse työ päästään aloittamaan. Poraustyö voidaan suorittaa etukäteen, tai vaiheissa, jos kallion muoto ja työmaan järjestys sitä vaatii. Myös ilman räjähdysainetta tehtävä louhinta suoritetaan aina vaiheissa. Porauksen jälkeen kenttä panostetaan, laitetaan etutäytteet ja sidotaan. Sitomisen jälkeen kenttä tarkastetaan ja peitetään riittävällä määrällä kumimattoja tai jollain muulla menetelmallä, esim. maalla. Ennen varsinaista räjäytystä alue eristetään riittävältä etäisyydeltä, jonka panostaja itse määrittelee. Eristettävä alue on usein suurempi kuin etukäteen määritelty vaarallinen-alue. Ennen räjäytystä annetaan äänimerkki, joka voi olla myös huutovaroitus, jos merkinantopilliä ei ole erikseen vaadittu. Räjäytyksen jälkeen nostetaan kumimatot pois kentän päältä ja tarkistetaan että räjäytys on onnistunut eikä palamatonta räjähdysainetta ole jäänyt kenttään.

5. Työmaan päättäminen

Kun räjäytys- tai louhintatyö päättyy, louhintaurakoitsija varmistaa, että louhinnan laatu on ollut sovitun mukainen ja louhinta on suoritettu riittävällä laajuudella. Panostaja on merkinnyt louhintamäärät suunnitelmiinsa ja laskee tässä kohtaa louhitut kuutiot/määrät yhteen. Määrät ilmoitetaan tilaajalle, joka vahvistaa että määrät ovat sovitun mukaiset. Louhintaurakoitsija kuljettaa omat tavaransa pois ja ilmoittaa myös katselmuksien suorittajalle työmaan päättymisestä. Yrityksemme pitää huolta asiakkaasta myös työmaan päättymisen jälkeen, jos asiakkaalla nousee kysymyksiä louhintaan liittyen tai sen aikana.

Ota yhteyttä!

Toimitusjohtaja, ylipanostaja:
Marko Pitkänen
pitkanen@rajaytystyo.fi
040 702 9013

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.